El Govern ha acordat atorgar als ajuntaments de Falset i Vallfogona de Balaguer la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual restarà substituïda per un règim de gestió directa.

Els dos consistoris ja disposaven de l’adjudicació provisional d’una emissora de freqüència modulada des de feia anys. Ara, l’Executiu ha procedit a l’atorgament definitiu de les concessions a Ràdio Falset i Vallfogona Ràdio després que hagin obtingut l’autorització de posada en servei per part del Ministeri d’Indústria, un cop han complert els tràmits administratius i tècnics, i han superat les corresponents inspeccions.