La propera setmana culminarà la integració dels equips d’Informativos Telecinco i Noticias Cuatro en una única redacció, que treballarà en paral·lel per als noticiaris d’ambdues cadenes. Des del grup Telecinco s’assegura que es mantindrà la diferenciació de targets i línia editorial adaptats a al perfil de cada canal, com quan Cuatro encara pertanyia a Prisa.

La nova redacció elaborarà la informació d’Atlas, l’empresa del grup que com fins ara s’encarregarà de distribuir i comercialitzar la informació elaborada entre altres suports, com canals de TDT o portals d’interne. El director general de gestió d’Atlas seguirà sent Chema Bautista, mentre que a la redacció i haurà dos directors generals, Pedro Piqueras per a Telecinco i Juan Pedro Valentín per a Cuatro, responsables dels respectius informatius, que reportaran directament a Vasile. Dins d’Atlas, Valentín també és el director general de continguts.

Un únic plató per a tots els informatius

Per optimitzar la feina de redacció i edició, el treball tècnic, les connexions i la relació amb els corresponsals, s’ha fet que els horaris dels informatius no es solapin. Així, quan s’estigui produint una notícia que formarà part dels informatius d’ambdues cadenes, la connexió i els mitjans seran únics: el que canviarà serà el periodista que la doni i l’hora.

En set o vuit mesos haurien de finalitzar les obres de l’edifici que Telecinco està construint des de que va adquirir Cuatro. Allà hi haurà el plató des d’on es produiran totes les edicions dels informatius d’ambdues cadenes, a més de la redacció dels mateixos.