Amb l’arribada del nou Govern, els ajuts als mitjans de comunicació han passat del Departament de Cultura al de Presidència. Tot i que de moment encara no s’han convocat, es preveu que es mantinguin les mateixes línies de subvencions que hi havia fins ara –les estructurals i a projectes–, però la dotació es veurà minvada a causa de la retallada econòmica general: en principi, entre un 20 i un 30%, com a mínim.

Les subvencions estructurals es preveu que es convoquin a principis de maig, mentre que les de projectes no sortiran fins que el Govern aprovi el pressupost, cosa que en principi serà al juliol.