El conjunt de televisions privades hauran d’aportar 4,9 milions d’euros addicionals als 20,13 que ja estaven previstos per al finançament de RTVE corresponents a l’exercici de 2009, segons ha informat la Comissió del Mercat de Telecomunicacions (CMT). D’aquesta manera, la xifra total que han d’aportar les televisions queda fixada en 25,03 milions d’euros.

En un comunicat, la CMT explica que per calcular les seves aportacions, els operadors televisius han de computar tots els ingressos bruts d’explotació obtinguts per les seves activitats, sense excloure cap concepte.

Segons la Comissió, en les autoliquidacions, presentades a l’octubre del 2010, algunes empreses van excloure les quantitats corresponents a continguts sobre els que deien no tenir el control editorial (com els canals que es servien en paquets de les TV de pagament) o sobre terminals (descodificadors).

La CMT remarca que aquests ingressos no poden suposar una deducció de la xifra d’ingressos bruts d’explotació.

Per altra banda, la CMT ha desestimat la sol·licitud de Digital+ d’aplaçar i fraccionar el pagament de l’import a realitzar el 2009 i els pagaments a compte del 2010.