Televisió de Cardedeu, TeleK de Vallecas i la Xarxa de Mitjans Comunitaris (ReMC), han presentat un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem contra el reial decret de setembre en què s’aprovava el pla tècnic de la TDT que regula l’alliberament de l’espai radioelèctric per deixar-ne fora les televisions comunitàries. Les denunciants consideren que el Govern espanyol vulnera la Llei general de la comunicació audiovisual de 2010, que estableix l’Estat ha de garantir la disponibilitat del domini públic radioelèctric necessari per a ràdios i televisions comunitàries.

TV de Cardedeu, TeleK i ReMC recorden que el Consell d’Estat va emetre un dictamen previ al reial decret del pla tècnic on assenyalava que la distribució de l’espai radioelèctric del projecte “ha de ser compatible amb el compliment d’aquesta obligació” recollida en la normativa, cosa que el Govern espanyol no ha tingut en compte.