Un informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre la cobertura televisiva de la sentència del procés i de les protestes que es van produir als carrers constata que les televisions públiques (TV3, La 1, TVE Catalunya i betevé) van tendir a equilibrar les imatges de les mobilitzacions pacífiques amb les d’aldarulls, mentre que les privades (Telecinco, Antena 3 i laSexta) es van centrar majoritàriament en els episodis violents.

El document indica que les tres televisions privades van dedicar més de la meitat del temps dels teleinformatius a les imatges de violència, destrosses, incendis i persones ferides.

L’informe també mostra que TV3, va ser el canal amb més temps de notícia dedicat al tema d’anàlisi, va fer la cobertura més extensa en el temps, va oferir més diversitat de veus (40), i va ser la que va dedicar una atenció més elevada al contingut de la sentència amb peces informatives que hi aprofundien.

El ple del Consell de l’Audiovisual ha aprovat l’informe per quatre vots a favor i un en contra, l’habitual del secretari Daniel Sirera, que entre d’altres es mostra contrari a què s’analitzin els mitjans estatals i rebutja que en el document es parli de “violència policial”, assenyala en un vot particular.

L’informe analitza la cobertura informativa del 14 al 19 d’octubre de TV3, TVE Catalunya, La 1, Telecinco, Antena 3, laSexta i betevé, així com les cadenes especialitzades en informació 3/24 i Canal 24 Horas. A banda dels teleinformatius diaris, també s’analitzen els continguts relacionats amb la publicació de la sentència, les mobilitzacions i els aldarulls en magazins, altres espais informatius i especials.

Atenció informativa

TV3, laSexta i betevé van ser les televisions que més temps hi van dedicar, i també les que més van allargar la cobertura a les nits per tal de cobrir en directe els fets i els aldarulls. Els casos més extrems van ser els de TV3 i laSexta, que el 19 d’octubre van emetre fins passades les dues de la matinada. En total, TV3 va emetre 61 hores entre informatius, magazins i altres espais, seguida de laSexta (48 hores) i betevé (43 hores).

Els canals informatius 3/24 i el Canal 24 Horas van dedicar a informar sobre l’objecte d’estudi de l’informe 83 i 82 hores, respectivament. Aquestes xifres inclouen els continguts en emissió simultània amb els canals generalistes TV3 i La1/TVE Catalunya.

El CAC indica que el factor de proximitat de l’àmbit de difusió de TV3 i betevé repercuteix, sobretot, en una àmplia cobertura dels fets i es correlaciona una aproximació informativa que combina el caràcter pacífic de les mobilitzacions amb la violència del episodis d’aldarulls esdevinguts entre el 14 i el 19 d’octubre. Per la seva part, TVE Catalunya presenta menys temps d’informació atès el seu caràcter de desconnexió territorial.

Pel que fa a la cobertura territorial, TV3 i laSexta van ser les que van emetre notícies referides a més punts del territori. En concret, TV3 va difondre informacions amb 127 referències geogràfiques, tant en teleinformatius com en magazins, seguida de laSexta, amb 68.

betevé s’entén com un cas particular pl seu caràcter de televisió local, de manera que dues de cada tres informacions del mitjà feien referència a la ciutat de Barcelona. La resta de televisions van referenciar entre 20 i 40 ubicacions diferents.

Pel que fa a la diversitat de veus, TV3 va donar veu a 40 actors, seguida de laSexta (36), Antena 3 (30), La 1 (28) i Telecinco (28). Per la seva part, TVE Catalunya (amb 27 veus) i betevé (22) van emetre un nombre més baix, però el CAC recorda que la primera és una desconnexió amb uns teleinformatius més breus i la segona una televisió local.

Anàlisi visual

En relació a la categoria violència/mobilitzacions pacífiques, el CAC diferencia les imatges en dos tipus: les imatges principals (aquelles que il·lustren el relat informatiu en primer terme i li confereixen un missatge dominant) i les imatges secundàries (les que tenen menys pes en el relat informatiu, ja sigui perquè duren menys o apareixien en una pantalla de mida petita).

En l’anàlisi visual dels teleinformatius l’informe assenyala que les televisions privades van transmetre un discurs visual majoritàriament centrat en la violència, en tots els casos amb més del 50% de les informacions basades en imatges de violència, destrosses i ferits.

En concret, Telecinco va emetre un 61,7% d’imatges principals amb violència, d’Antena 3 el 56,4%, i laSexta el 55,8%, mentre que els percentatges d’imatges sense violència van tenir en els tres casos un pes més baix: 25,2%, 30,6% i 28%, respectivament. El CAC assenyala que les imatges secundàries, que serveixen per complementar l’anàlisi, no canvien la percepció, ja que en els tres casos es va mantenir l’aposta per les imatges amb contingut violent.

Per la seva part, TV3 i TVE Catalunya van emetre respectivament un 49% i un 42,9% d’imatges principals no violentes, mentre que les imatges amb violència van ser del 36,3% i del 31,1%. A betevé, les imatges de violència van ser el 47% i sense violència el 38,9%. El CAC puntualitza que en les imatges secundàries la TV local va prioritzar les imatges no violentes, amb la qual cosa el resultat final és més equilibrat.

Finalment, el Consell de l’Audiovisual diu que cas de La1 va ser particular, ja que si bé va apostar per les imatges violentes tant en les imatges principals com en les secundàries, la diferència entre imatges violentes i no violentes va ser més baixa que en el cas de les privades. En concret, va emetre un 45,6% d’imatges violentes per un 39,9% d’imatges sense violència.