L’Institut Català de les Empreses Culturals ha posat en marxa dues línies de subvencions per a la producció de sèries de ficció i obres audiovisuals d’animació. En ambdós casos el període per presentar sol·licituds és del 25 de setembre al 8 d’octubre.

Per una banda, l’ICEC ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la producció de sèries i minisèries audiovisuals de ficció, amb una dotació de 600.000 euros.

Als efectes de les bases, s’entén per sèrie l’obra amb entre cinc i deu capítols i de 250 a 500 minuts de durada; i per minisèrie aquella amb entre dos i quatre capítols i de 100 a 200 minuts.

Les empreses sol·licitants han de disposar d’un contracte o d’una carta de compromís amb una plataforma de vídeo a la carta de pagament accessible des del territori espanyol o amb una empresa titular de l’explotació d’un canal de televisió d’àmplia difusió a Catalunya. A més, han de tenir garantit un mínim del 40% del finançament del projecte.

L’obra audiovisual per a la qual se sol·licita subvenció ha de tenir un pressupost igual o inferior als 2 milions d’euros en el cas de les minisèries, i superior en el de les sèries. La quantia de l’ajut és d’un màxim de 400.000 euros per a les minisèries i 600.000 per a les sèries, amb un límit del 50% del cost assumit per l’empresa productora sol·licitant.

Per altra banda, l’ICEC ha obert la convocatòria de subvencions per a la producció d’obres audiovisuals d’animació, dotades amb 1.300.000 euros. Aquesta línia consta de dues modalitats: sèries destinades a ser emeses per televisió (amb una dotació de 800.000 euros) i llargmetratges cinematogràfics (500.000 euros).

El rodatge (inici del moviment en els dibuixos) s’ha d’haver iniciat aquest 2019, i la quantia de la subvenció no pot superar el 50% del cost de producció de l’obra audiovisual assumida per la productora sol·licitant, amb un màxim de 500.000 euros.

Com a requisits específics de les sèries d’animació, la seva durada global mínima ha de ser de 90 minuts, i han de disposar del compromís d’un canal de televisió d’àmplia difusió a Catalunya o de plataformes de vídeo a la carta de pagament. A més, les produccions han de tenir garantit el 30% del finançament en el moment de presentar la sol·licitud, i del 75% l’1 de desembre de 2020.

En el cas dels llargmetratges cinematogràfics d’animació, el contingut dels quals no pot derivar de cap sèrie de televisió, han de tenir garantit un mínim del 40% del finançament en el moment de presentar la sol·licitud, a més de disposar d’un pla de màrqueting i de llançament de l’obra.