L’Institut Català de les Empreses Culturals ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la producció d’obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió.

La dotació és d’1.020.000 euros, dels quals 800.000 euros per a la producció de llargmetratges televisius de ficció, i 220.000 euros per a la realització de documentals per a TV.

El termini per presentar sol·licituds finalitza el 17 de juliol.

En la modalitat de llargmetratges de ficció, en el moment de sol·licitar la subvenció han de tenir garantit un mínim del 50% del finançament del projecte. La quantia de l’ajut serà com a màxim del 60% del cost de producció per a les produccions en català o aranès, i del 50% en altres llengües; en ambdós casos amb un topall de 400.000 euros.

Pel que fa als documentals per a TV (de mínim 52 minuts), no són subvencionables les sèries documentals, ni com a conjunt ni cadascun dels capítols per separat. Per a les produccions originals en català o aranès s’ha de tenir garantit el 75% del finançament, mentre que en altres llengües és el 78%. La quantia de l’ajut és d’un màxim del 25% del cost de producció per als documentals en català o aranès, i del 22% per a altres llengües; en ambdós casos amb un límit de 35.000 euros.

Tant per a llargmetratges de ficció com per a documentals, en el moment de la sol·licitud de subvenció les produccions han de disposar d’un contracte o d’una carta de compromís amb un canal de televisió d’àmplia difusió a Catalunya.