L’Institut Català de les Empreses Culturals ha ampliat fins als 6 milions d’euros la dotació de les subvencions per a la producció de sèries audiovisuals de ficció en versió original catalana o occitana. En la convocatòria, publicada la setmana passada, la dotació era de 2,8 milions.

El termini per presentar sol·licituds a aquesta línia de subvencions finalitza el 23 de setembre. Les sèries que hi optin han de tenir un mínim de sis capítols i un màxim de deu, amb una durada global d’entre 240 i 600 minuts, i un pressupost mínim de 4 milions. Únicament són subvencionables les primeres temporades.

Les empreses productores independents sol·licitants han de tenir una participació mínima, tant en el finançament com en els drets d’explotació, del 25% del pressupost total del projecte. A més, no poden tenir una participació únicament financera.

En el moment de presentar la sol·licitud s’ha de tenir garantit un mínim del 30% del finançament del projecte i s’ha de disposar d’un contracte o carta de compromís amb un canal de televisió o una plataforma de vídeo a la carta de pagament accessible des de l’Estat. A més, la participació d’un sola TV o plataforma no pot ser inferior al 10% dels drets de la sèrie ni superior al 70%.

La quantia màxima de la subvenció és d’1.500.000 euros per projecte, amb un topall del 60% de la despesa que assumeix la productora sol·licitant.