Nova col·laboració institucional i injecció de diners públics per impulsar el sector audiovisual. L’Institut Català de les Empreses Culturals i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals han formalitzat un conveni de col·laboració amb l’objectiu de potenciar la producció catalana, i d’aquesta manera contribuir a la represa i la dinamització de l’activitat de les empreses independents.

Per una banda, l’acord estableix una inversió de 2,1 milions d’euros per a la creació de nous formats de programes culturals que ajudin a fomentar el desenvolupament dels hàbits i el consum cultural en els canals de la CCMA.

Per l’altra, s’estableix la voluntat, subjecte a disponibilitat pressupostària, d’invertir 18 milions d’euros en la producció de sèries audiovisuals de ficció per part d’empreses independents entre 2020 i 2024. En aquest cas, la CCMA aportarà 15 milions del seu pressupost i l’ICEC convocarà una línia d’ajuts amb una dotació de 3 milions per sumar-se a la crida anual de la Corporació.

Convocatòria oberta per a programes culturals

En el marc del conveni, la CCMA i l’ICEC han obert una convocatòria adreçada a les empreses audiovisuals per a la recepció de continguts audiovisuals culturals de diferents temàtiques: arts escèniques, arts visuals, música, literatura, cinema i audiovisual i cultura digital.

La convocatòria (la primera de les tres previstes fins al 2022) insta les productores a presentar projectes concebuts per ser emesos per televisió i difosos a través de les xarxes. El termini per presentar propostes finalitza el proper 6 d’agost.

La selecció final dels projectes que es produiran anirà a càrrec d’una comissió formada per tres representants de la CCMA, tres representants de l’ICEC i un expert extern de consens entre ambdues institucions.

Convocatòria de sèries al setembre

Per altra banda, en el marc del Pla Estratègic del Suport a l’Audiovisual 2017-2020 del Departament de Cultura, l’ICEC es compromet a dotar una línia de subvencions per a sèries de ficció amb 3 milions per complementar la convocatòria que realitzi la CCMA amb aquest mateix objecte, prevista per al setembre.

Aquesta aportació, sumada a la de la Corporació, farà augmentar fins als 18 milions la inversió conjunta per a la producció de sèries fins al 2024. Amb aquesta injecció suplementària per a la creació de produccions seriades, la CCMA i l’ICEC volen garantir un llindar mínim de finançament públic que faciliti l’obtenció de fonts de finançament privat per part de les empreses audiovisuals independents.

La col·laboració entre ambdues institucions respon a la voluntat de “reforçar el teixit empresarial del sector audiovisual català i de fomentar la creació d’una oferta de sèries variada i plural, amb potencial internacional”, assenyalen en un comunicat.