Amb 14 mesos de vida, el futur de L’Independent de Badalona sembla incert. El periòdic quinzenal ha anunciat que l’edició en paper no es publicarà de juny a agost; la intenció és “enfortir i reimpulsar” el projecte i tornar al setembre en paper. El darrer número, el 34, va sortir el 17 de maig.

L’editora també assegura que, tot i aturar l’edició impresa fins després de vacances, es pot seguir el mitjà al web, però el cert és que aquest no s’actualitza des del 31 de maig.

L’Independent de Badalona va néixer com a setmanari l’abril de 2018 amb el suport i l’impuls de L’Independent de Gràcia, capçalera en la qual es va emmirallar i de qui va adoptar la marca, el disseny i la maqueta.

L’octubre de 2018, però, ja va haver de reduir la periodicitat de setmanal a quinzenal per “facilitar que la publicació es pugui anar consolidant progressivament a la ciutat, tot garantint la sostenibilitat del projecte”. No sembla que ho hagi aconseguit.