Les publicacions de proximitat Línia han signat acords, convenis o col·laboren actualment amb una desena d’ONG de diferents àmbits socials, locals, nacionals i internacionals. Es tracta d’un pla de suport i difusió per tal de contribuir a visibilitzar les diferents campanyes de comunicació de les organitzacions humanitàries.

Així doncs, Línia col·labora amb Mans Unides, Creu Roja, Fundació Vicente Ferrer, Sonrisas de Bombay, ADDA – Associació Defensa Drets Animal, Metges Sense Fronteres, Protectora Barcelona, AFANOC – Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, SOS Hurones i Banc d’Aliments.

La xarxa Línia, amb 19 edicions hiperlocals i comarcals, pertany al Grup Comunicació 21 i és líder en el segment de proximitat a l’àrea metropolitana de Barcelona.