La paralització de l’activitat econòmica pel coronavirus ha provocat una contundent caiguda de la inversió en publicitat als mitjans de comunicació. Un informe d’Arce Media constata que, al març, en el conjunt de l’Estat, l’ocupació publicitària respecte al 2019 va caure entre el 13 i el 43% segons el tipus de mitjà. Cal tenir en compte que l’estat d’alarma es va fer efectiu el 16 de març, de manera que l’impacte de la pandèmia s’ingueix superior al conjunt de març.

La davallada més gran es va produir en les publicacions setmanals, amb un retrocés del 43,15% en el nombre de pàgines de publicitat contractades respecte al març de 2019, mentre que les revistes mensuals van obtenir el millor resultat amb un descens del 13,47%. Per la seva part, diaris i dominicals van veure com les insercions van baixar un 30,79%.

En televisió els minuts de publicitat van disminuir un 16,65% en comparació al març de 2019, mentre que en ràdio van caure el 27,21%. Finalment, els impactes publicitaris a internet van minvar un 23,57%.