Mediapro i l’Associació d’Hipòdroms Espanyols han tancat un acord pel qual el grup produirà per a la seva emissió totes les carreres de cavalls, i s’encarregarà de gestionar la comercialització estatal i internacional dels drets audiovisuals i dels diferents formats publicitaris.

El Grup Mediapro produirà la retransmissió i el programa de televisió d’una hora amb la quarta i cinquena carreres. A més crearà una plataforma OTT on es podran seguir íntegrament les 74 jornades de turf.

Per altra banda, Mediapro produirà el circuit intern per a jutges i pantalles de l’hipòdrom, amb el suport d’un sistema gràfic de desenvolupament propi anomenat Equo (una eina de repeticions immediates similar al VAR del futbol).

La temporada de les carreres de cavalls s’inicia l’1 de març i Ten emetrà en directe la quarta i cinquena carreres de la primera jornada.