Després de 13 mesos, Mediaproducción, que gestiona els drets del futbol de Mediapro, ha sortit del concurs de creditors. El passat dijous, el Jutjat Mercantil número 7 de Barcelona va comunicar a les parts la decisió d’aixecar el procés i acceptar el conveni proposat el passat gener per la productora catalana, ja que tenia el recolzament de la majoria dels seus creditors, inclosos els bancs, segons informa Expansión. De fet, només Prisa s’oposa a l’acord, el qual dóna un termini de 35 mesos sense quitança per pagar els més de 350 milions d’euros que deu als creditors.

En total, el concurs de creditors sol·licitat per Mediapro era per a un passiu de 1.025 milions d’euros, tot i que la major part correspon a deute intragrup i no es considera passiu exigible.

Ara, els creditors que no estiguin d’acord amb el conveni tenen de termini fins al proper 25 de juliol per oposar-se a la seva aprovació definitiva, cosa que previsiblement farà Prisa, que és el principal creditor individual amb 104 milions en concepte d’indemnitzacions.

Amb tot, la sortida del concurs de creditors pot reactivar altres fronts contra Mediaproducción. En concret, el Jutjat número 36 de Madrid havia ordenat l’execució de la sentència que condemna la productora a tornar els drets del futbol a Audiovisual Sport (participada en un 80% per Sogecable i un 20% per TV3), però el jutge va arxivar el procediment d’execució mentre es resolia el concurs de creditors.