L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona ha obert el procés de licitació per a la prestació del servei d’assessorament i gestió de l’estratègia de comunicació, i creació, disseny i adaptació de i pera a les campanyes. El pressupost de licitació és de 41.322,32 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza l’11 de maig.

L’empresa adjudicatària s’encarregarà de la direcció creativa, la supervisió, l’assessorament i la reorientació gràfica i de missatges, en cas que sigui necessari, de les peces comunicatives proposades per l’IMMB o bé provinents del mercats associats, per tal de vetllar per una comunicació efectiva i coherent.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins a 60 punts), l’estratègia de comunicació i la proposta creativa de campanya (30 punts) i l’auditoria de la situació de partida de la comunicació (10 punts).