L’ocupació de les ràdios privades a Catalunya es manté quantitativament, però millora en qualitat. En concret, el febrer de 2018, les emissores donaven feina a 688 persones, una més que les dades d’abril de 2017, segons indica el darrer estudi de Media Hotline per a l’Associació Catalana de Ràdio. D’aquesta manera, en el conjunt dels darrers tres exercicis l’ocupació s’ha incrementat un 21,55%. Amb tot, la xifra actual és un 36,94% inferior als 1.091 llocs de treball que el sector tenia el maig de 2008, el primer any de l’estudi.

L’informe de Media Hotline també indica que qualitativament l’ocupació ha millorat: els treballadors laborals són 456, un creixement del 4,59% en comparació a l’any passat, mentre que els col·laboradors mercantils són 232, una reducció del 7,57%. Respecte a fa deu anys, la xifra de treballadors laborals s’ha reduït un 34,1%, i la de col·laboradors mercantils ho ha fet un 41,85%.