La Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) ha sancionat El País amb 160.000 euros per les condicions laborals que tenien els becaris abans d’expedientar el diari fa uns mesos. Actualment, segons informa Voz Pópuli, els estudiants en pràctiques ja estan donats d’alta a la Seguretat Social i ja no poden realitzar segons quines feines.

La denúncia la va posar el comitè d’empresa al juny després que la direcció rebutgés canviar les condicions de treball dels becaris, que cobraven entre 700 i 800 euros, feien torns de nit i de cap de setmana sense supervisió, i realitzaven tasques de responsabilitat fora del seu estatus, tal com ja ens vam fer ressò al febrer.

Aquest setmana, en conèixer-se que El País prepara un ERO per a un nombre “important” de treballadors, el comitè d’empresa va recordar que la manca de professionals a la plantilla havia portat a la direcció a utilitzar els becaris com a treballadors contractats. Així, va demanar que en lloc d’acomiadamens es regularitzessin un “alt nombre” de col·laboradors sense contracte que treballen cada dia a el diari.

Els becaris pertanyen al Màster de Periodisme UAM-El País, pel qual els estudiants paguen prop de 12.000 euros, i que després d’un any teòric desenvolupaven pràctiques als mitjans de Prisa. Segons Voz Pópuli, els responsables del màster han modificat les seves condicions perquè la formació sigui de dos anys i integri les pràctiques com a part del curs.