La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha imposat dues sancions a Mediaset per infraccions comeses durant el programa Sálvame de Telecinco: una de 373.002 euros per emetre continguts inapropiats en horari infantil i l’altra de 301.356 euros per l’emissió de publicitat encoberta.

La primera multa és per dues infraccions greus durant l’emissió de Sálvame naranja del 15 d’abril de 2021, en horari de protecció reforçada. Segons la CNMC, en el transcurs d’una tertúlia sobre la relació entre Rocío Carrasco i Antonio David, el programa va emetre continguts que per la temàtica abordada, escenes i imatges “resulten inadequats per a menors de 12 anys i poden resultar perjudicials per al seu desenvolupament físic, mental o moral”.

L’altra multa és per una infracció greu durant l’emissió de Sálvame naranja del 23 d’abril i Sálvame Deluxe l’1 de maig de 2021, per l’aparició de comunicacions comercials encobertes dels productes i empresa Los Sabores de Esteban. En aquest segon cas, Mediaset ha reconegut la seva responsabilitat i ha pagat anticipadament 180.813,60 euros, amb una reducció del 40%.

Pel que fa a la primera sanció, Mediaset pot interposar un recurs contenciós administratiu contra la resolució de la CNMC davant l’Audiència Nacional en el termini de dos mesos.