La Fundació “la Caixa” impulsa BeCritical, un programa per a la competència mediàtica i el pensament crític dissenyat en col·laboració amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya. La iniciativa aporta recursos educatius a l’alumnat d’ESO, batxillerat i cicles formatius per a un ús responsable i conscient dels mitjans de comunicació.

El projecte s’emmarca dins l’oferta educativa que promou EduCaixa, i parteix de l’experiència i la trajectòria del programa eduCAC. El programa ja està disponible al web perquè el professorat pugui descarregar tota la proposta d’activitats.

Amb aquesta col·laboració, “la Caixa” i el CAC busquen potenciar el pensament crític dels joves, dotant-los de les eines necessàries per interpretar la informació de forma conscient, i interactuar amb els mitjans de forma crítica i creativa, sigui consumint o bé produint continguts, assenyalen en un comunicat.

BeCritical es pot desenvolupar en sessions individuals, al llarg del trimestre o durant tot un curs. A més, es proposen tres itineraris diferents en funció del temps disponible o les necessitats de la classe (de nou, dotze i catorze sessions respectivament). Al web també hi ha el suport d’una oficina tècnica i dels educoaches, professionals pedagògics que ofereixen un servei d’acompanyament en l’aplicació del programa.

“La nostra cultura, el nostre oci i entreteniment, el nostre consum informatiu, i fins i tot les nostres relacions socials són cada vegada més digitals, i com a reguladors independents del sector audiovisual, igual que tots els reguladors europeus, estem compromesos a fomentar aquesta anàlisi crítica dels continguts i l’ús responsable dels dispositius”, indica el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Roger Loppacher.

“En un món d’accés obert, lliure i constant a la informació, i en temps d’incertesa i transformació com el que estem travessant, el pensament crític es converteix en una competència imprescindible”, diu el director de l’àrea d’acció comercial i educativa de la Fundació “la Caixa”, Xavier Bertolín. “Volem que BeCritical sigui una eina educativa fonamental perquè els adolescents adquireixin consciència i responsabilitat davant el consum i la creació d’informació”, afegeix.

Els objectius de BeCritical, són:

  • Promoure l’educació mediàtica i potenciar el coneixement del llenguatge audiovisual entre l’alumnat.
  • Impulsar bons hàbits en el consum audiovisual d’infants i joves.
  • Fomentar els coneixements i les habilitats de comprensió que permetin utilitzar amb eficàcia i seguretat els mitjans audiovisuals.
  • Dotar els centres, l’alumnat i el professorat d’eines i recursos per fer un ús crític i responsable dels mitjans de comunicació.
  • Desenvolupar el pensament crític cap als mitjans de comunicació.