Ha començat a caminar la Fundació de la Comunicació (Fundeco), que té per objectiu impulsar, promoure i afavorir totes les activitats relacionades amb el sector. L’entitat neix com a conseqüència de diverses iniciatives i de “la inquietud, dedicació i coordinació” de José Ángel Abancéns, president de l’Associació Empresarial de Publicitat, per tal d’atendre i solucionar “una part rellevant” de les necessitats del món de la comunicació.

Fundeco té previst treballar en quatre grans línies d’actuació:

  • Potenciar la imatge i la reputació del sector, tant des de la vessant professional com empresarial, a través de la promoció de tot tipus d’activitats i iniciatives relacionades amb la comunicació, donant el degut suport tècnic i logístic, així com participant activament o ajudant als qui participin en esdeveniments, cursos o conferències sobre comunicació.
  • Proporcionar assistència, ajuda i suport de tot tipus a persones procedents del sector de la comunicació amb risc d’exclusió, tant per motius econòmics com socials.
  • Concedir beques per a la investigació i ajuts econòmics per a la realització d’estudis, cursos de postgrau, organització de cursos especialitzats i seminaris relacionats amb la comunicació.
  • Col·laborar en accions de comunicació amb ONG, entitats i fundacions amb finalitats socials, proporcionant suport tècnic i logístic.
  • Poden ser beneficiaris de la Fundació totes aquelles persones o entitats dels sectors de la publicitat, relacions públiques i periodisme que realitzin o hagin realitzat activitats relacionades amb la comunicació.

Els patrons fundadors són José Ángel Abancéns (president); Edmundo Montero (vicepresident), Philipp Fürst i Jordi de Miquel. També en són patrons Lluís Bassat, Marc Puig, Agustí de Uribe-Salazar i Ángel del Pino (aquest en representació de la Federació Nacional d’Empreses de Publicitat). En total, la Fundeco comptarà amb 15 patrons.

Campanya contra l’anorèxia i decàleg de bones pràctiques

En la presentació oficial de la Fundació, celebrada la seu de FNEP a Madrid, també es va presentar la seva primera acció, la campanya L’anorèxia no és culpa de ningú, creada i desenvolupada gratuïtament per a l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia, que aquest mes es llança a Catalunya i a mitjan de 2015 a la resta de l’Estat.

A banda, també es va presentar el Decàleg de bones pràctiques sobre el foment de l’autoestima i la imatge corporal en els mitjans de comunicació social i la publicitat, al qual s’han adherit 17 associacions i entitats, entre les quals el Col·legi de Periodistes i el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya.  

L’adhesió comporta la intenció de “transformar hàbits, controlar i dominar la pressió social i mediàtica, i evitar l’aparició de trastorns de les conductes alimentàries relacionades amb el pes, l’anorèxia i les seves conseqüències”, que segons remarca Fundeco “empenyen a aconseguir un ideal de bellesa irreal i inabastable”.

El següent repte de la Fundació de la Comunicació serà aconseguir que el sector de la moda s’adhereixi a aquest decàleg.