Prensa Ibérica i Grupo Zeta han llançat BuscandoRespuestas.com, una revista de divulgació especialitzada en salut, dirigida a tots els públics amb la voluntat promoure la cultura científica entre la ciutadania. El seu director és el periodista Alejandro Sopeña.

L’objectiu de BuscandoRespuestas.com és crear una comunitat al voltant de la temàtica de la salut amb continguts “interessants, pràctics i rigorosos” elaborats per especialistes i avalats per una comissió científica.

L’edició impresa de BuscandoRespuestas.com, de 132 pàgines, es distribueix gratuïtament amb tots els mitjans de Prensa Ibérica i Zeta. Per la seva part, l’edició digital actualitzarà diàriament i complementarà el paper amb nous continguts i altres formats, com el podcast.