El 17 de maig, el Grup Comunicació 21 posarà en marxa un nou digital: Línia, el diari metropolità. Un mitjà pensat des de i per a l’àrea metropolitana de Barcelona, dirigit pel periodista Arnau Nadeu, també responsable de la xarxa de periòdics locals Línia.

Línia vol ser un espai per a la conversa metropolitana serena i responsable. Un espai de diàleg permanent i constructiu que posi punt i final a l’excepcionalitat que suposa l’abandonament informatiu d’una realitat tangible. El grup entén que l’àrea metropolitana barcelonina, i per extensió la regió metropolitana, és una realitat menystinguda informativament com a entitat geogràfica, política i social, i el nou diari vol fer-la visible, a més d’enfortir el sentiment de pertinença a aquesta comunitat.

L’objectiu del nou llançament és redoblar l’aposta per la proximitat. “Si fins ara les nostres publicacions Línia són necessàries en el primer cercle de proximitat dels ciutadans –el barri, la ciutat–, ara també volem que ho siguin a través del nou diari en el cercle social i geogràfic immediatament superior, que en el cas que ens ocupa traspassa les muralles de Barcelona”, assenyala David Centol, editor del Grup Comunicació 21.

“Serà una publicació fidel a l’essència que comparteixen tots els periòdics del nostre grup, amb els valors de la informació de proximitat, la qualitat dels continguts i el periodisme responsable”, destaca l’editor.

“Línia és la peça que falta en el puzle de la informació de proximitat de l’àrea metropolitana de Barcelona i és també la peça que faltava al grup”, remarca Centol. “Amb el seu naixement es completa el nostre objectiu de respondre a les necessitats informatives de l’entorn més proper, al mateix temps que també s’arrodoneix el mapa comunicatiu català amb una eina que fins ara li mancava”, afegeix.

La regió metropolitana de Barcelona planteja una realitat lingüística particular, on la llengua catalana requereix un plus de compromís per no despenjar-se definitivament dels hàbits lingüístics de la ciutadania, subratlla el grup de comunicació.

El nou diari complementarà i potenciarà les 19 edicions impreses i digitals de les capçaleres territorials Línia dels districtes de Barcelona i l’àrea metropolitana. “Partim d’una base sòlida que ens avala i que nodrirà el nou diari: les 19 edicions territorials Línia, que en cap cas perdran protagonisme. Seguiran implementant-se i reforestant deserts mediàtics com fins ara”, diu David Centol.