La Fundación Grupo Norte ha posat en marxa la primera edició del Premi de Periodisme contra la Violència de Gènere, el qual té per objectiu reconèixer aquells treballs que contribueixin a la defensa i la difusió dels valors contra aquesta xacra.

Els guardons consten de tres categories, cadascuna dotada amb 6.000 euros: premsa escrita, ràdio i televisió. Els treballs s’han d’haver publicat o difós de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016. El termini per presentar-se en aquesta primera edició del premi finalitza el 15 d’abril.

“La prevenció a través de la sensibilització constitueix una de les claus en la lluita contra la violència de gènere i en aquest marc d’acció es presenta aquest premi, en què es busca la complicitat de tota la societat per eradicar la violència contra les dones, informar les víctimes dels seus drets i dels instruments previstos per a la seva protecció, i aconseguir el rebuig social cap als maltractadors”, assenyala la fundació convocant.