Malgrat les dones representen gairebé el 50% de la població, la seva veu està infrarepresentada, ja que els mitjans, quan necessiten consultar persones expertes sobre un tema concret, acostumen a recórrer a homes. Per això, s’ha creat a nivell estatal la Plataforma Expertas, que té per objectiu incrementar la presència femenina als mitjans i millorar la seva percepció social.

La iniciativa posa a disposició dels mèdia una base de dades en línia amb més de 200 dones expertes en diferents camps perquè es puguin contactar de cara a incloure-les en debats, entrevistes, reportatges, etc. El projecte ha estat impulsat per diferents associacions i federacions estatals de dones directives, empresàries i professionals.

La Plataforma Expertas, que denuncia que nou de cada deu persones consultades pels mitjans són homes, considera que facilitar la possibilitat d’escoltar l’opinió de dones amb talent sobre diferents temes pot “aplanar el camí de la igualtat”, el qual remarca és un factor “imprescindible” per al desenvolupament social i econòmic.

Segons un informe corresponent al 2012 de l’Observatori Cultural de Gènere i l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, la representativitat de les dones als mitjans consumits a Catalunya és del 21,43% a les pàgines dels diaris, del 23,53% a la televisió, i del 25,53% a la ràdio.