La Comissió d’Arbitratge, Queixes i Deontologia de la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya considera que la participació de professionals en anuncis publicitaris no pressuposa “per se” una falta deontològica sempre que “es delimiti de manera adequada tant pel seu context com pel seu contingut que no guarda relació amb la seva funció informativa”.

En aquest sentit, assenyala que “no resulta acceptable” la participació de periodistes de l’àmbit informatiu en espots publicitaris que “puguin prestar-se a confusió sobre la seva funció social i que debilitin la credibilitat de la professió”.

La resolució s’ha produït arran la petició del periodista Ricardo Herreras, de la televisió de Castella i Lleó, qui considera que el protagonitzar anuncis vulnera la norma 18 del Codi Deontològic de la FAPE.

Diferència entre xampús i productes financers

La Comissió diferencia entre el fet de simultaniejar les activitats professionals de periodista i publicista, que considera “èticament incompatible”, i el que un professional amb reclam mediàtic participi puntualment en un anunci, malgrat reconèixer que aquesta pràctica comporta “riscos”.

Així, la resolució remarca que no tots els sectors comercials tenen el mateix “grau inic de la influència sobre els interessos econòmics” dels telespectadors. “És evident que si una famosa periodista dóna testimoni dels resultats d’un xampú per al seu cabell o d’un determinat producte alimentari per a la seva dieta, tal activitat res té a veure amb la seva funció informativa”.

En canvi, considera un assumpte “més complex i delicat” quan es participa en altres sectors comercials que poden compartir l’actualitat informativa, com per exemple en anuncis de productes financers o altres béns “que poden causar un efecte important sobre l’economia o altres béns bàsics de la persona, com la seva salut o seguretat”. En aquest cas, la Comissió apunta que l’audiència podria interpretar-ho com a “exemple de decisió d’una persona ben informada”, atorgant un “criteri de decisió racional” i no de “mera preferència subjectiva per un producte de consum menys transcendent”.

Recomanacions

Per tal d’evitar que la participació dels periodistes més mediàtics en anuncis pugui suscitar controvèrsies deontològiques, la Comissió fa cinc recomanacions:

  • El periodista ha de fer de la seva dignitat professional i de la seva independència informativa una senya d’identitat per a la ciutadania, per la qual cosa haurà de cuidar que la seva presència en anuncis publicitaris no es presti a ser interpretada com un missatge informatiu, ocultant així el seu propòsit comercial.
  • Aquesta recomanació és més intensa quan es tracta de productes o serveis que, de manera contemporània, siguin objecte d’atenció informativa, ja que la seva presència podria ser associada amb aquest context informatiu en assumptes d’especial sensibilitat per als béns de les persones.
  • En aquest mateix tenor, els mitjans haurien de respectar el caràcter professional dels seus periodistes i no utilitzar-los en els propis informatius per realitzar activitats comercials.
  • El periodista, des de l’exercici de la seva condició professional, no ha d’intervenir en la captació de clients, o en l’elaboració de campanyes publicitàries i activitats que es vinculin directament amb la gestió professional de la publicitat i les relacions públiques.
  • En conseqüència, el compromís deontològic del periodista és compatible amb l’exercici d’altres activitats comunicatives sempre que actuï amb honestedat i eviti que aquesta doble adscripció suposi una contaminació.