Un estudi de l’Associació 50a50 indica que el 3,9% dels grups del sector de la comunicació i l’audiovisual a l’Estat compleix amb la paritat entre homes i dones al seu consell d’administració, mentre que el 75% encara es troba lluny d’assolir-la, i l’11,5% no hi té cap dona.

Així doncs, el Termòmetre Violeta per mesurar el grau de compliment de la Llei d’igualtat i la paritat a les organitzacions del sector deixa palesa la baixa participació de les dones als òrgans de decisió de les empreses.

El treball analitza una mostra de 52 grups que concentren un total de 258 societats del sector de la comunicació les tecnologies de la informació a Espanya.

Als comitès de direcció, les xifres són lleugerament més positives que als consells d’administració. En concret, el 17,3% de grups assoleix la paritat; el 44,2% està lluny de l’objectiu, i el 7,7% no compta amb cap dona en aquest òrgan.

L’estudi revela que la mitjana de participació de dones als consells d’administració del conjunt de grups analitzats és al voltant del 20%, mentre que als comitès de direcció aquest percentatge és del 33,4% als grups més grans (els que concentres cinc o més societats) i del 40,3% als grups petits (amb menys de cinc empreses).

Aquest és el segon Termòmetre Violeta que l’Associació 50a50 publica, en una campanya que porta per lema La igualtat no és negociable, és llei. La iniciativa va arrencar l’any passat centrada en el sector de l’alimentació.

“Amb el primer estudi ja vam denunciar la bretxa de gènere que encara existeix al sector de l’alimentació, però és que al sector de la comunicació i l’audiovisual les xifres són encara pitjors. Cal fer un canvi i incorporar més dones als òrgans de govern, perquè això comporta uns millors resultats econòmics segons han demostrat diversos estudis”, assenyala Mercè Armelles, portaveu del grup de treball del Termòmetre Violeta.

La campanya inclou la comunicació personalitzada a cadascuna de les empreses que han estat objecte de l’estudi, on se’ls informa de quina posició ocupen en el rànquing del sector i se’ls anima a incorporar més talent femení per poder avançar cap a una societat més igualitària i justa. La publicació del Termòmetre Violeta pretén també ser una acció de reconeixement de les empreses amb òrgans de govern paritaris.