Productors Audiovisuals de Catalunya ha escollit Norbert Llaràs (d’Alhena Production) com a nou president. Llaràs formava part de la junta directiva de PAC com a vocal i substitueix en el càrrec el cineasta Albert Serra (Andergraun Films), qui presidia l’entitat des de 2016.

Completen la nova junta el vicepresident David Ciurana (Fosca Films); la secretària Xènia Puiggrós (Segarra Films); la tresorera Alfonsi Vega (Maragda Mediàtica), i els vocals Joan Ginard (Recording Movies), Sebastià Mery (Life and Pictures), Xavier Atance (Benecé) i Montse Triola (Andergraun Films).

La nova junta directiva de PAC va quedar constituïda aquest dimecres en l’assemblea general extraordinària de l’entitat.

Per al mandat 2018-2021, se centrarà prioritàriament en treballar per a la internacionalització de les produccions, fomentar les coproduccions i potenciar el mecenatge audiovisual, assenyala en un comunicat.