La Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC) ha incoat un expedient sancionador contra l’Associació de Gestió de Drets Intel·lectuals (AGEDI) i la Societat d’Artistes Intèrprets o Executants d’Espanya (AIE) per possibles pràctiques restrictives en la gestió dels drets de la música que emeten les ràdios.

El possible abús seria per la fixació d’unes “tarifes inequitatives i excessives” i pel “tracte discriminatori” a les emissores de ràdio privada respecte les públiques en els convenis i contractes signats entre AGEDI i AIE i les associacions i operadores de ràdio.

La CNMC assegura que, amb la informació recollida, arran d’una denúncia presentada per l’Associació Espanyola de Radiodifusió Comercial (AERC), existeixen “indicis racionals” de pràctiques prohibides per la Llei de defensa de la competència consistents en un abús de la seva posició de domini en el mercat de gestió de drets de comunicació pública amb fins comercials i de reproducció instrumental de fonogrames dels seus associats, que s’empren en les activitats de radiodifusió.

Ara s’obre un període màxim de 18 mesos per a la instrucció de l’expedient i per a la seva resolució per part de Competència.