Davant la situació d’excepcionalitat provocada per la pandèmia del coronavirus, OJD contempla la possibilitat que els editors no computin la difusió dels exemplars publicats durant l’estat d’alarma decretat per a la prevenció i el control de la pandèmia.

Una possibilitat prevista en les normes tècniques: “Per al càlcul de la mitjana es podran excloure els números editats que haguessin resultat disminuïts amb relació a les xifres d’exemplars distribuïbles habituals a causa de fets aliens a l’editor o per força major, sempre que hagin estat notificats a Informació i Control de Publicacions dins els cinc dies següents al fet”, assenyala el document.

A més, l’empresa auditora flexibilitza el termini en què les editores han de fer les comunicacions sobre la difusió d’exemplars.

Per altra banda, OJD recorda als mitjans associats la importància de seguir fent les declaracions de difusió, doncs és una informació que podria ser útil en una reclamació de compensació a l’Administració per les restriccions a la mobilitat a causa de la pandèmia.