OJD es prepara per tornar a certificar la difusió dels mitjans impresos, tasca alterada a causa del decret d’estat d’alarma. Al març, davant la situació d’excepcionalitat provocada per la pandèmia del coronavirus, OJD va oferir la possibilitat que les empreses editores no computessin la difusió dels exemplars publicats durant el confinament.

Moltes editores van acollir-se a aquesta possibilitat davant la dràstica davallada de la difusió per, entre d’altres, les dificultats a l’hora de distribuir els exemplars. Amb la fi de l’estat d’alarma aquest 21 de juny, els editors ja no podran acollir-se a les causes de força major per evitar el mesurament.

Així doncs, després de quatre mesos, el juliol serà el primer mes sencer en què OJD tornarà a mesurar amb ‘normalitat’ la difusió dels mitjans impresos.

La possibilitat de no computar la difusió dels exemplars publicat està prevista en les normes tècniques d’OJD: “Per al càlcul de la mitjana es podran excloure els números editats que haguessin resultat disminuïts amb relació a les xifres d’exemplars distribuïbles habituals a causa de fets aliens a l’editor o per força major, sempre que hagin estat notificats a Informació i Control de Publicacions dins els cinc dies següents al fet”, assenyala el document.