L’Associació d’Editors de Diaris Espanyols (AEDE) i els representants sindicals (CCOO, UGT i FeSP) han arribat a un principi d’acord per al quart Conveni Estatal de Premsa Diària. El document provisional manté les actuals taules salarials fins al 31 de desembre del 2015; fixa la jornada màxima anual en 1.678,5 hores (37,5 hores setmanals), i insta a acordar sistemes de control d’horari que assegurin el seu compliment.

L’acord ara s’ha de sotmetre a votació de les assembles de treballadors allà on s’aplica aquet conveni, principalment capçaleres locals, així com als òrgans executius de les diferents organitzacions. Només la Confederació Intersindical Gallega ha mostrat el seu rebuig a signar el document.

Les negociacions es van reprendre al desembre després d’un any aturades a causa de les posicions antagòniques. Aleshores l’AEDE va proposar incrementar la jornada laboral i disminuir les taules salarials al voltant d’un 20% (en alguns casos per sota del salari mínim), cosa que finalment no s’ha dut a terme.

El conveni s’ha de signar abans del 7 de juliol, data límit d’acord amb la darrera reforma laboral. La propera reunió entre ambdues parts serà el 13 de juny.