Els Serveis Municipals de Comunicació de Vilafranca del Penedès han obert el procés de licitació per a l’adjudicació de la producció de reportatges en vídeo per a Penedès Televisió. El pressupost de licitació és de 47.840 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 5 de juliol.

El contracte consta de cinc lots: el Lot 1, per a la producció de 52 reportatges setmanals de 15 minuts de durada sobre temes d’actualitat i activitats e Vilafranca (valorat en 12.324 euros anuals sense IVA); el Lot 2, per a 52 reportatges setmanals de 30 minuts sobre esports d’aventura (1.352 euros); el Lot 3, per a 3 reportatges de 30 minuts sobre els actes centrals de la Festa Major de Vilafranca (1.236 euros); el Lot 4, per a 12 reportatges setmanals de 15 minuts sobre la història local (4.560 euros); i el Lot 5, per a la producció de 8 reportatges setmanals de 15 minuts sobre històries de la Festa Major (4.448 euros). Els licitadors poden presentar proposta per a un o diversos lots.