El Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya han acordat treballar plegats per millorar la formació dels periodistes sobre la informació financera i no financera, així com la transparència i l’accés a la mateixa.

Així doncs, ambdues institucions signaran un conveni de col·laboració per entre d’altres treballar de forma conjunta en diversos cursos que s’oferiran en modalitat online des de la plataforma de l’Escola d’Auditoria del CCJCC.

El degà del CPC, Joan Maria Morros, i el president del CCJCC, Antoni Gómez, es van reunir recentment per trobar sinergies de col·laboració que beneficiïn ambdós col·lectius. En la trobada van constatar els punts de coincidència d’ambdues professions en la cerca de la millora de l’accés a la informació i la transparència d’empreses i administracions públiques.

En la reunió també van ser presents la vicedegana del Col·legi de Periodistes, Núria de José; el director gerent, Martí Calsapeu i Vidal, i el director general del CCJCC, Xavier Cardona.