Un grup de treballadors de TV3 ha demanat a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que s’investigui el procés d’externalització de la gestió de la publicitat de TV3 per un possible delicte de prevaricació.

L’escrit, presentat per l’advocat Mateo Seguí, considera que el procés infringeix l’article 18.2 de la llei de 2007 que regula el funcionament de la CCMA impedeix fer una externalització com aquesta: “El capital de les empreses públiques (…) ha d’ésser subscrit íntegrament per la Generalitat per mitjà de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual i no pot ésser alienat ni cedit ni gravat de cap manera onerosa o gratuïta”, assenyala l’article en qüestió.

En l’escrit presentat a la Fiscalia, l’advocat assegura que “ens trobem davant una clara i manifesta intenció de privatitzar un servei públic, en externalitzar la gestió i comercialització d’espais publicitaris; és a dir, es deixa sense contingut el departament comercial de TV3 per passar a mans privades i sota el control d’aquestes, sense intervenció dels poders públics”.

Segons Seguí, això infringeix l’article 18.2de la llei i “ens apropa greument a la possible existència d’un delicte de prevaricació”. A més, avisa que TV3 s’anirà “descapitalitzant” i el servei públic “passarà a mans privades”, operació que podria suposar “tràfic d’influències”.

Procés en guaret

El procés d’externalització de la gestió de la publicitat de la televisió pública  actualment sembla aturat. El concurs es va convocar al novembre i a mitjan gener es van obrir les pliques amb les ofertes presentades, les dels grups Godó i Zeta, que en teoria encara s’estan avaluant.

Ara, segons les condicions del concurs, fa gairebé un mes que s’hauria d’haver donat a conèixer el nom de l’empresa guanyadora, coincidint pràcticament amb la votació al Parlament que va donar de nou el vistiplau al procés d’externalitació.