La Mesa Sectorial dels Mitjans de Comunicació de Catalunya ha començat a definir amb experts de la Generalitat els perfils professionals que defineixen el sector des del prisma laboral i de l’experiència. Es tracta d’unes primeres passes de les quals se’n derivaran polítiques actives per orientar als professionals en matèria de formació i de reconeixement i acreditació de competències, segons destaca la Mesa en un comunicat.

Aquestes primeres passes es van concretar aquest dimarts en una reunió amb responsables de l’Institut Català de Qualificacions Professionals i del Consorci de Formació Contínua de Catalunya. La trobada va servir per posar en marxa un equip de treball que, a més de definir i acotar els perfils professionals, buscarà vies per elaborar un repertori d’accions formatives per incorporar-les al sistema de Formació Professional i al catàleg de formació del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Altres iniciatives en marxa

A banda, representants de la Mesa sectorial també s’han reunit amb responsables de la Direcció General d’Indústria per tal que la Generalitat inclogui el sector de la comunicació dins de l’àmbit estratègic de les ‘Indústries culturals i basades en l’experiència’ que elabora Barcelona Media en el marc de l’Agenda Europa 2020 i l’Estratègia RIS3CAT.

A aquestes iniciatives se sumen a les trobades amb els màxims representants del Servei d’Ocupació de Catalunya per tal que aquest organisme afegeixi un llistat de perfils professionals del sector en el seu sistema informàtic com a pas previ a la incorporació per part del Ministeri d’Hisenda i de l’Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) de l’epígraf ‘sector de comunicació’ en el catàleg d’activitats professionals.

Tots aquests projectes s’inclouen en el document Propostes d’actuació davant la crisi del sector de la comunicació, presentat fa un any, que conté una cinquantena d’iniciatives amb l’objectiu de sumar esforços i frenar l’impacte de la crisi en el sector.