El grup Prisa ha presentat davant la CNMV un projecte per absorbir la filial Prisa TV (antiga Sogecable). L’objectiu és “aconseguir l’enfortiment financer” del grup mitjançat l’optimització dels seus recursos, la simplificació de les estructures i l’estalvi de costos. El projecte, aprovat pels respectius consells d’administració, haurà de ser aprovat en la propera junta general d’accionistes.

Prisa recorda que quan va fer-se amb el control de Sogecable el 2008 ja va apuntar una possible fusió, tot i que no es va poder executar per “raons legals i financeres” (les entitats creditores no ho van autoritzar). El 2010, però, van desaparèixer els motius financers quan es van cancel·lar tots els contractes de finançament després de vendre a Telefónica i Telecinco les seves participacions a DTS i Cuatro. Els impediments legals també van desaparèixer el mateix any amb la nova Llei de comunicació audiovisual estatal.

Prisa considera que ara és “convenient” executar una operació que consistirà en l’absorció de Prisa TV per extinció, via dissolució sense liquidació, i amb la transmissió en bloc de tot el seu patrimoni a la matriu, que assumirà tots els drets i obligacions de la filial. El grup assegura que en principi es mantindran els llocs de treball.