Amb el canvi d’any, Prisa ha culminat oficialment dues operacions considerades “clau” en el desenvolupament de la seva fulla de ruta estratègica. Per una banda, ha conclòs l’execució dels acords assolits amb la totalitats dels creditors del grup, cosa que implica l’entrada en vigor del refinançament i la modificació dels termes del seu deute. Per l’altra, s’ha tancat la venda del negoci a Espanya de Santillana al grup finlandès Sanoma.

El refinançament del deute de Prisa, que estava supeditat a la venda de part de Santillana, allarga el venciment fins al març de 2025, amb un cost inicial del 5,5% i un cost total mitjà del 7%. La mesura contempla l’amortització de 400 milions d’euros que reduirà el deute net total més del 30%.

El grup també destaca que el refinançament li permetrà comptar amb uns 275 milions per fer front ales seves necessitats de liquiditat i al desenvolupament dels plans estratègics dels negocis de mitjans de comunicació i educació, que passa per la seva separació.

Per la seva part, la venda del 21% de Santillana a Sanoma s’ha tancat per 465 milions d’euros. Prisa assenyala que l’impacte preliminar de l’operació en el compte consolidat del grup suposa un resultat positiu d’uns 360 milions.