Amb data del 30 de setembre, Prisa tenia un deute amb els bancs de 3.236 milions d’euros (el total és de 3.537 milions), segons la informació remesa a la CNMV. Ara, en paraules del seu conseller delegat, Juan Luis Cebrián, la “prioritat” és refinançar-lo. Per això, ha proposat als bancs creditors ampliar els venciments dels préstecs subscrits els darrers anys. Del deute, 2.800 milions d’euros d’un préstec sindicat vencen el 2013.

Per fer baixar el deute, Prisa recentment també ha venut el canal Viajar, que va posar en marxa el 1997, a la Fox, una operació que s’anunciarà en breu tot i que ja estaria tancada, segons El Confidencial Digital.