Durant els nou primers mesos de l’any, Prisa ha registrat unes pèrdues netes de 3 milions d’euros, una considerable millora respecte als 55,6 milions negatius del mateix període de 2017.

A més, el grup obté un benefici d’explotació de 118,8 milions d’euros, multiplicant per 2,5 els 46,4 milions de fa un any, amb uns ingressos de 949,2 milions, un retrocés del 5,9% respecte als 1.008,6 de 2017.

Per divisions, de gener a setembre la ràdio obté un benefici d’explotació de 24,7 milions d’euros, un 56,7% més que els 15,8 de l’any passat, amb uns ingressos de 204,8 milions (+1%), dels quals 183,8 corresponen a la publicitat (+2,2%).

Per la seva part, l’àrea de premsa registra unes pèrdues d’explotació de 6 milions d’euros, un augment del 30,2% respecte als 4,6 de 2017. En aquest cas, els ingressos són de 144,9 milions (–8%), dels quals 71,7 provenen de la publicitat (com fa un any) i 52,4 de les vendes (–13,3%).

Finalment, l’àrea audiovisual del grup (la portuguesa Media Capital) registra un benefici d’explotació de 19,5 milions d’euros (+15,2%) i la d’educació (Santillana) de 94,9 milions (–8,9%).

Quant al deute bancari de Prisa, a 30 de setembre aquest ascendia a 987,7 milions d’euros, una reducció del 30,5% en comparació als 1.421,6 milions que devia el 31 de desembre de 2017.