Durant els nou primers mesos de l’any, Prisa ha registrat unes pèrdues netes de 209,3 milions d’euros, un increment del 89,5% respecte als 110,4 milions negatius del mateix període de 2019. Pel que fa al resultat d’explotació, el grup obté unes pèrdues de 100.000 euros, quan l’any passat va assolir un benefici de 49,6 milions.

De gener a setembre, els ingressos de Prisa van ser de 627 milions, una davallada del 22,7%, respecte als 796,9 de 2019. Els ingressos de la divisió de ràdio van caure un 37,6% (de 196,4 milions a 122,5) i els de premsa un 26% (de 152,9 milions a 113,5). En aquesta àrea, els ingressos per publicitat es van reduir un 20,3% i per vendes un 10,2%.

Quadruplica les pèrdues el primer semestre

Aquest dimecres Prisa ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors els comptes dels nou primers mesos de l’any i també els del primer semestre, que en el seu moment no va presentar acollint-se a l’excepcionalitat per la Covid-19.

Pel que fa al resultat de gener a juny, el grup va registrar unes pèrdues netes de 212,1 milions d’euros, quadruplicant així els 51,5 milions negatius de 2019. Quant al resultat d’explotació, va assolir unes pèrdues de 27,8 milions d’euros, quan l’any passat van ser de 7,3 milions.

De gener a juny de 2020, els ingressos de Prisa van ser de 392,8 milions, un 19,1% menys que els 485,7 milions de l’any passat. En la divisió de ràdio els ingressos van caure un 39,5% (de 134,5 milions a 81,4) i en la de premsa un 27,7% (de 104,5 milions a 75,6). Dels segons, els de publicitat van retrocedir un 31,7% i els de les vendes un 25%.