El grup de comunicació ha tancat l’exercici 2013 amb unes pèrdues netes de 648,70 milions d’euros, força més que els 255,03 milions negatius de l’any anterior.  A més, les pèrdues d’explotació de Prisa pugen fins als 801,07 milions, quan un any abans eren de 175,05 milions.

El grup argumenta el resultat principalment pel deteriorament del fons de comerç (de 305,28 milions a 853,91) principalment per l’impacte de l’increment de l’IVA del 8 al 21% en la televisió de pagament i pel nou model de comercialització del futbol.

Pel que fa als ingressos d’explotació, durant el 2013, Prisa va registrar 2.725,69 milions d’euros, un 2,3% superior als 2.664,69 de l’exercici anterior, principalment gràcies als ingressos per abonats d’altres operadores, que han passat de 97,82 milions a 232,90 (+138,1%).

En canvi, els ingressos publicitaris s’han reduït un 2,3% (de 556,54 a 543,76 milions), tot i la pujada del darrer semestre; les vendes de diaris i publicacions han caigut un 16,4% (de 146,22 a 122,17 milions); els abonats de Canal+ un 4% (de 906,84 a 870,95 milions), i la producció audiovisual ha baixat un 12,8% (de 27,78 a 24,22 milions).

Per la seva part, la despesa d’explotació ha passat dels 2.839,75 milions del 2012 als 3.526,76 del darrer exercici, un increment del 24,2%.