La Federació de Productores Audiovisuals, PROA, ha explicitat el seu suport a la petició de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè el Govern incrementi la dotació pressupostària per destinar-la a nous continguts de producció externa.

Així doncs, l’organització reclama la “complicitat” dels grups polítics a l’hora de negociar els pressuposts de la Generalitat per al 2023 per tal de “superar els anys més durs de la televisió pública catalana”, en referència a la reducció de l’aportació pública i la conseqüent disminució de la inversió en producció externa.

“Demanem a la Generalitat i als grups parlamentaris que impulsin un augment decidit i ferm d’inversió en producció externa per a la creació de ficció, animació, documentals i programes en condicions d’igualtat qualitativa i quantitativa amb els nostres competidors europeus i globals”, ha manifestat el president de PROA, Jordi B. Oliva.

Les productores veuen “imprescindible” la creació d’una OTT catalana per donar resposta als nous hàbits de consum. En aquest sentit, assenyalen que els nous continguts no només haurien de servir per augmentar la presència de producció independent a la graella de Televisió de Catalunya, sinó també per nodrir aquesta plataforma.

“Bona sintonia”

PROA assenyala que hi ha una “bona sintonia” amb l’actual consell de govern de la CCMA, i considera que el “nou rumb” iniciat a TV3 “obre una oportunitat única per recuperar una època daurada en l’audiovisual català, amb una oferta diversa i competitiva a escala mundial”.

Les productores també manifesten que el nou pla estratègic de la CCMA i el contracte programa representen “l’oportunitat d’establir unes bases sòlides per ampliar l’audiència, els públics i el mercat dels continguts de TV3 amb la contribució de la producció independent”.

La Federació celebra que el Govern hagi identificat la indústria audiovisual com un dels eixos estratègics de país en aquesta legislatura. “Aquest compromís ha quedat palès en l’augment notable de les dotacions en subvencions per part de l’Institut Català de les Empreses Culturals”, reconeix.