El PSOE ha registrat un paquet d’esmenes que proposen modificar diferents apartats de la Llei General de la Comunicació Audiovisual. Entre aquestes, s’inclou el pagament de vàries taxes als operadors audiovisuals d’àmbit estatal per finançar el futur Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals (CEMA).

En concret, el text proposa que els operadors audiovisuals, d’àmbit estatal o superior al d’una comunitat autònoma, paguin tant per l’exercici de les funcions del CEMA com pel registre d’un nou operador. En el primer cas, la taxa seria la resultant d’aplicar a principis d’any un tipus del 0,0015% al conjunt d’ingressos bruts d’explotació obtinguts pels serveis audiovisuals.

A aquesta taxa s’hi sumarien 1.000 euros cada cop que es produís una renovació en la inscripció dels operadors; 100 euros per cada certificació registral; i 2.000 euros per cada autorització de negocis jurídics sobre llicències de comunicació audiovisual.

Els socialistes recorden que aquest finançament és similar al que reben altres organismes, com ara la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT).

Excepció amb operadors petits al cinema

A banda, respecte a l’obligació dels operadors televisius d’aportar el 5% dels ingressos per al finançament de cinema, el PSOE proposa fer una excepció en els terminis de recaptació amb els “petits” que no acumulin una obligació d’invertir superior als 500.000 euros per any.

Així, demana que aquest tipus de canals puguin acumular per un període màxim de tres anys les quantitats corresponents a l’aplicació del 5% per realitzar les seves inversions en una o vàries produccions. Segons els socialistes, d’aquesta manera els petits operadors “poden apostar per projectes més ambiciosos, amb més garanties d’obtenir un legítim rendiment a les seves inversions”.

Font: Europa Press