La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha acordat prorrogar tres anys més els compromisos adquirits per Telefónica el 2015 quan va prendre el control del 100% de DTS (Canal+).

L’únic compromís que no es manté és el relatiu a l’adquisició en exclusiva de drets d’emissió a Espanya de continguts audiovisuals no esportius d’estrena de tercers per la seva emissió en SVOD (vídeo sota comanda per subscripció).

A més, s’adequa el compromís al manteniment de les condicions aplicades el 2015 als titulars dels canals de televisió de tercers. També decauen aquells compromisos relacionats amb el mercat de TV de pagament a l’Estat expressament sotmesos a un termini ja finalitzat.

La resolució de 2015 de la CNMC establia que l’operadora havia de complir els compromisos adquirits durant cinc anys, i que passat aquest període s’analitzaria si es mantenien, s’adequaven o se suprimien per un màxim de tres anys més.

Els riscos es mantenen

La Comissió ha considerat que, amb caràcter general, “persisteixen els riscos per a la competència efectiva identificats en el marc inicial de la concentració i que la situació competitiva dels mercats afectats justifica que es mantinguin durant tres anys addicionals els compromisos adoptats”.

En la seva decisió ha tingut en compte que Telefónica continua tenint “poder de mercat” en la TV de pagament, així com el “notable creixement” de la proporció de clients amb serveis de TV de pagament empaquetats amb altres serveis de comunicacions electròniques.

No obstant això, en relació amb els continguts no esportius prèmium de tercers, la CNMC ha valorat que, tot i que Telefónica continua sent un demandant “significatiu”, pel que fa als drets per a emissió en SVOD aquest poder de compra ha quedat “erosionat” respecte al 2015. Per a l’ens regulador això “justifica” l’eliminació del compromís que limitava els contractes que podia escriure en aquest àmbit pel que fa a exclusivitat, període de vigència i període d’explotació.

Per altra banda, la CNMC ha adequat el compromís relatiu al manteniment de les condicions aplicades el 2015 als titulars dels canals de TV de tercers, per als casos en què finalitzi la vigència dels contractes durant la pròrroga dels compromisos. D’aquesta manera es vol atendre possibles variacions quant al contingut d’aquests canals o el seu atractiu per als clients de de Telefónica, sempre que es faci “a través d’una negociació de bona fe, en condicions raonables i no discriminatòries”.