El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la modificació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions estructurals per a l’edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès.

El nou text recupera el criteri inicial d’aquesta línia d’ajuts perquè es dirigeixin únicament als mitjans digitals que s’allotgin en dominis de titularitat de la mateixa persona física o jurídica que n’és l’editora. Això n’exclou aquells que empren subdominis d’un domini de titularitat d’altri.

Aquest va ser el criteri amb el qual es van establir les bases d’aquestes subvencions, però atenent a una “situació conjuntural que afectava el sector”, posteriorment es va admetre la possibilitat de concórrer a les convocatòries als mitjans allotjats en subdominis de titularitat aliena.

El Govern entén que aquesta situació “s’ha vist ja pràcticament superada”, per la qual cosa considera que “el més convenient” és posar fi a aquest “règim excepcional” i modificar les bases per tornar a introduir la vinculació entre la titularitat del mitjà i del domini.

Així doncs, en les noves bases reguladores de les subvencions estructurals a mitjans digitals s’han modificat o suprimit aquells apartats on es contenen les referències a l’acreditació de la cessió d’ús d’un subdomini.

Com vam explicar recentment, les bases dels mitjans digitals són les úniques que es modificaran de cara a les noves convocatòries de les diferents línies de subvencions estructurals.