La Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual del CAC ha publicat aquest juliol dos documents complementaris dirigits als professionals dels mitjans de comunicació. Per una banda, la Guia del llenguatge inclusiu. Immigració, racisme i xenofòbia, que té per objectiu resoldre els dubtes que sorgeixin en la pràctica quotidiana, a més de fomentar l’ús d’un llenguatge inclusiu als mitjans.

La guia es divideix en vuit apartats, quatre amb aspectes a evitar i cadascun d’ells amb el seu correlatiu amb els aspectes que cal potenciar. Segons el document, cal evitar la manca d’arguments i/o fal·làcies i trampes argumentals; les generalitzacions, la invisibilitat i les desqualificacions; la contraposició nosaltres-ells, i els enfocaments a partir del conflicte/hostilitat.

En canvi, s’ha de potenciar la informació precisa i contextualitzada; la construcció en primera persona, la visibilitat i la mostra de situacions discriminatòries; la participació normalitzada, i la cobertura preactiva.

La guia inclou una taula amb expressions rebutjables que es troben més habitualment als mitjans i la corresponent recomanació per substituir-les.

Treball previ complementari

El segon document és El discurs mediàtic sobre la immigració a Catalunya, el treball de recerca previ per a l’elaboració de la Guia del llenguatge inclusiu. Immigració, racisme i xenofòbia. El document proporciona les reflexions teòriques de la guia a partir de l’anàlisi de les expressions utilitzades en magazins matinals radiofònics per definir les minories ètniques, la immigració i els estrangers. L’objectiu és determinar fins a quin punt es fonamenten en el llenguatge de l’odi i/o el racisme modern (o fins i tot reforcen) o bé contribueixen al reconeixement i a la inclusió de les persones immigrants i les minories ètniques.

Més concretament, el treball estudia quan i com s’utilitzen conceptes com ara cultura, immigració, multiculturalisme, diversitat, integració, interculturalitat, ètnia, nouvinguts, nous catalans, autòctons, origen, islam, etc., per tal de determinar quin és el context i quines són les conseqüències d’utilitzar aquests termes.