L’Obra Social de la Fundació puntCAT ha adjudicat beques a set projectes sense ànim de lucre que desenvolupen la societat de la informació amb l’objectiu de trencar la barrera digital a Catalunya. En la primera edició dels Ajuts puntCAT, als quals es van presentar 74 projectes d’actuació de procedència diversa, s’han repartit un total de 90.000 euros (amb un màxim de 20.000 per projecte), provinents de l’excedent que obté la puntCAT per la gestió del domini.

Les set entitats a les quals s’han adjudicat els Ajuts puntCAT 2010, són:

Amical Viquipèdia – Es bequen tres activitats del seu projecte Pla estratègic Viquipèdia: aplicar la Viquipèdia a les escoles de secundària i batxillerat dels Països Catalans, iniciativa ja en marxa a les Illes Balears; tractar d’establir punts de contacte Viquipèdia a diferents comarques, en col·laboració amb les entitats que ja tenen seu; i desenvolupar programes que facilitin i automatitzin diverses tasques a la Viquipèdia.

Amics de la lectura i dels Llibres – El seu projecte Biblioteca Virtual Algueresa pretén digitalitzar el patrimoni bibliogràfic alguerès. L’objectiu global és digitalitzar 200 obres referència per a la ciutat de l’Alguer en 4 anys, de les quals 40 es digitalitzaran durant el primer any amb l’Ajut puntCAT 2010.

Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona – El projecte que becarà puntCAT correspon a la segona fase del Sistema SITPLUS (SISTema Interactiu Terapèutic per PLUridiscapacitats Severs), una aplicació que ofereix activitats lúdiques assequibles a la majoria de persones amb múltiples discapacitats, oferint noves formes d’interacció basades en visió artificial i veu, que generen un resultat immediat en forma d’imatge i so. Actualment se’n completa la primera fase, i amb l’ajut s’enriquirà el projecte per tal que resulti útil al màxim nombre de persones amb paràlisi cerebral o altres discapacitats afins.

Fundació Comtal – Amb el projecte TIC. Preparem-nos per al futur, oferirà a persones en situació d’exclusió una sèrie de cursos i activitats que garanteixi l’accés a les TIC, a la societat i al món laboral dels veïns més desfavorits de Ciutat Vella de Barcelona.

Guifi.net – Els ajuts es destinaran al seu projecte Complement per a Mozilla Firefox i Mozilla Fennec que facilita l’ús de servidors intermediaris, l’objectiu del qual és facilitar la utilització de proxys, portes d’accés a internet, en els navegadors Mozilla Firefox i Mozilla Fennec. D’aquesta manera es vol facilitar que tothom pugui connectar-se a aquesta xarxa de telecomunicacions oberta, lliure i neutral, de manera senzilla, transparent i gratuïta.

Tecnologia per Tothom – El projecte Punt de trobada web per a la reutilització de material electrònic, becat puntCAT, vol dotar a la societat d’autonomia per a nodrir-se de l’equipament informàtic que anava destinat a reciclar-se. Mitjançant un sistema web es gestionaran donacions de material electrònic, creuant ofertes i demandes que garantiran l’èxit de la donació.

Expansió Xarxa Oberta – El projecte Equip de desplegament ràpid de cobertura WiFi d’acord amb el model de Xarxa Oberta, facilitat per l’Ajut puntCAT 2010, té tres finalitats: donar cobertura WiFi a grans esdeveniments; desenvolupar una versió estable del programari que s’està desenvolupant a GràciaSenseFils, i publicar un manual d’usuari i d’administrador per al programari que es desenvolupi, a més d’un manual d’usuari del conjunt WiFi.

La Fundació puntCAT dosificarà la inversió i farà un seguiment regular durant la seva execució a fi d’assegurar que els projectes plantejats assoleixen els objectius esperats, tot ajudant i acompanyant les organitzacions premiades a tal consecució. A més, es reserva el dret d’aturar un projecte, retirar els ajuts o reclamar la devolució d’aquests, si el projecte no avança o es desvia del pla previst inicialment.