Aquest dilluns, Radio 3 ha començat a emetre en alta qualitat (HQ) a través del seu canal de TDT. L’emissora utilitza un nou format (MPEG-1 Layer 2 a 320Kbps) que permet un senyal amb un rang dinàmic superior sense sorolls ni distorsions. A més, Radio 3 HQ incorpora el servei de Guia Electrònica de Programa (EPG), el qual permet consultar informació de cada espai.