El Govern ha acordat aquest dimarts atorgar a l’Ajuntament d’Almacelles, al Segrià, la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió. El consistori ja disposava des de l’any 2005 de la concessió provisional d’una emissora de freqüència modulada de tipus municipal. Ara, el Govern ha procedit a l’atorgament definitiu de la concessió a Ràdio Almacelles un cop s’ha aprovat el projecte tècnic i s’ha superat satisfactòriament la inspecció de les instal·lacions.